Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘เสียงระฆัง’ Category

ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมนมัสการในเช้าวันนี้ หวังว่าท่านจะได้สัมผัสถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า ได้รับการหนุนใจ ได้สามัคคีธรรมกับพี่น้อง ได้รับใช้และได้รับการท้าทายในการดำเนินชีวิตที่จะเป็นพระพรแก่ผู้อื่นต่อไป %%%  

สามัคคีธรรม ครอบครัวบุณยเกียรติ+สุจินดา ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า ในบ่ายวันนี้เวลา 16.30 น. ณ ห้องจันทร์เป็งฯ อาคารพันธกิจ  %%% 

ประชุม ทีมทำพันธกิจบารนาบัสทุกท่าน พบกันวันนี้เวลา 12.00-15.30 น. ณ ห้องจันทร์ตา อาคารเอกสัมพันธ์ เพื่อร่วมรับการอบรม เสริมทักษะ ปรึกษาแนวทางการทำพันธกิจ  %%%

ดนตรี ในระหว่างวันจันทร์ที่ 19 – พุธที่ 21 ตุลาคม 2009 แผนก

ดนตรีคริสตจักร เดินทางไปจัดค่าย “Music Camp on Tour” ขึ้น ณ คริสตจักรลาหู่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขอพี่น้องทุกท่านได้อธิษฐานเผื่อการจัดค่าย และผู้เข้าร่วมค่ายทุกๆ คน  %%%

รับบริจาค พี่น้องท่านใดที่มีหนังสือหรือวรรณกรรมคริสเตียนที่อ่านแล้วจะมอบให้ห้องสมุดคริสจักรฯ กรุณาติดต่อ อ.มีเรียม ปู่เยาะ หรือ ผป.รัชนี รัตตศิริ  %%%  ยังมีหวัง โครงการ “ยังมีหวัง” จะทำการอบรม วิธีการทำพันธกิจ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2009 ณ ห้องอนุชน อาคารเอกสัมพันธ์ พี่น้องท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมทักษะการเป็นพยานด้วยวิธีง่ายๆ ได้  %%% 

อนุชน คณะอนุชน ขอรับบริจาคเสื้อผ้า หรือของใช้เก่าสภาพดี ที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป เพื่อนำไปขายนำรายได้สมทบค่าเครื่องปรับอากาศห้องอนุชน กรุณานำมามอบให้ที่สำนักงานคริสตจักรหรือห้องอนุชน…ขอเชิญซื้อซีดีอัลบั้ม Sing Out เพลง Acappella คริสเตียน ขับร้องโดยคณะนักร้องคริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ราคา 100 บาท ที่บ้านหนังสือ  %%% 

ซ่อมแซมโบสถ์ ขอเชิญชวนสมาชิกคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ และผู้มีพันธะใจ รับสัญญาถวาย-ร่วมมอบถวายทรัพย์ และอธิษฐานเผื่อการซ่อมแซมพระวิหาร ที่กำลังทรุดโทรมตามกาลเวลา  %%% 

บัตรสมาชิกสุขภาพ สมาชิกท่านใดที่ยื่นทำบัตรสมาชิกสุขภาพของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ติดต่อขอรับบัตรได้ที่สำนักงานคริสตจักรฯ  %%%

อธิษฐาน หน่วยงานคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย, อวยพรประเทศไทย(เชียงใหม่) Rise up Thailand IHOP-KC ขอเชิญร่วมประชุมนมัสการและอธิษฐานวิงวอน ในงาน “IHOP-KC Holy Spirit Conference” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 – วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2009 เวลา 18.00-21.30 น. และประชุมสัมมนาผู้นำคริสเตียน ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม เวลา 13.30-17.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-404046, 089-7583537  %%% 

ดาราฯ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ชั้นอนุบาล 1-3, ประถมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำหน่ายและยื่นใบสมัครวันที่ 10 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2009 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำหน่ายและยื่นใบสมัครวันที่ 4 – 15 มกราคม 2010 ชั้นอื่นๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องเลขานุการผู้อำนวยการ หรือโทร.053-241039, 244654, 300437-8  %%% 

PRC สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เชียงใหม่ จัดให้บริการด้านสุขภาพ อบรมวิชาช่าง ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่นักเรียนและประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแม่ปาคี ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา  %%%

งานรออยู่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน 2 ตำแหน่ง เลขานุการ 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดหน้าห้องภาวนาอธิษฐาน…โรงเรียนพันธสัญญา (โรงเรียนเยาวลักษณ์เดิม) อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รับสมัครครูคริสเตียน สอนในระดับประถมศึกษา 1-6 ท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.085-5268573 %%%

กำลังใจ โปรดเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และอธิษฐานเผื่อพี่น้องในพระคริสต์ที่เจ็บป่วย ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และที่โรงพยาบาลซึ่งคริสตจักรทราบดังนี้ โรงพยาบาลแมคคอร์มิคมี คุณเสะดา วิทยาวัฒนากุล (CCU 06) คุณหทัยทิพย์ ตาแส่ง (ตึก HN2 209) คุณทัศนียา วงศ์จันทร์ (ตึก O3 320) คุณเสาวณีย์ วรศิลป์ (ตึก PA6 1607) พญ.อุษณีย์พร ศรีมินิพันธ์ (ตึก PA7 1703) Mr.Comeilis  Riensira (ตึก HN2 223) Mr.Hohiwegler Peter (ICU 03) ด.ญ.ธารพระพร มาธุรสรสวรรค์ (ตึก PA4 1415) ด.ญ.ทวีพร เปรมตั้งธนา (ตึก PA5 1509)

Advertisements

Read Full Post »

ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มานมัสการพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้ ซึ่งมีศาสนาจารย์สยาม  ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา…และอย่าลืมที่จะทักทาย หนุนใจ อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน และทูลขอการทรงนำในการดีทุกทางจากพระผู้เป็นเจ้าสำหรับสัปดาห์ใหม่ที่จะมาถึง ขอพระเจ้าอวยพระพร ทรงนำพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่าน จนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันอาทิตย์หน้า %%%

สามัคคีธรรม ลูก หลานคุณตาจำทูล-คุณยายไพฑูรย์ รัตนัย ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงท่านทั้งสอง ในบ่ายวันนี้เวลา 16.30 น. ณ ห้องจันทร์เป็งฯ อาคารพันธกิจ  %%% 

สมาชิกใหม่ คริสตจักรฯ ขอต้อนรับสมาชิกสำรอง ที่บิดามารดาได้นำมารับบัพติสมาในเช้าวันนี้ คือ ด.ญ.สัตตบงกช สิทธิยศ บุตรสาว คุณพัทธ-พัทธนันท์ สิทธิยศ ขอพระเจ้าอวยพรหนูน้อยให้เจริญเติบโตขึ้นสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ทุกวัน  %%%

ดนตรี แผนกดนตรีคริสตจักร จัดค่าย “พัฒนาศักยภาพทีมดนตรีคริสตจักร” ขึ้น ในระหว่างวันจันทร์ที่ 12 – อังคารที่ 13 ตุลาคม 2009 ณ ตาดปลาแคมป์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ขอพี่น้องทุกท่านได้อธิษฐานเผื่อการจัดค่าย และผู้เข้าร่วมค่ายทุกๆ คน  %%% 

อนุชน คณะอนุชน ขอรับบริจาคเสื้อผ้า หรือของใช้เก่าสภาพดี ที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป เพื่อนำไปขายนำรายได้สมทบค่าเครื่องปรับอากาศห้องอนุชน กรุณานำมามอบให้ที่สำนักงานคริสตจักรหรือห้องอนุชน…ขอเชิญซื้อซีดีอัลบั้ม Sing Out เพลง Acappella คริสเตียน ขับร้องโดยคณะนักร้องคริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ราคา 100 บาท ที่บ้านหนังสือ  %%% 

ซ่อมแซมโบสถ์ ขอเชิญชวนสมาชิกคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ และผู้มีพันธะใจ รับสัญญาถวาย-ร่วมมอบถวายทรัพย์ และอธิษฐานเผื่อการซ่อมแซมพระวิหาร ที่กำลังทรุดโทรมตามกาลเวลา  %%%

บัตรสมาชิกสุขภาพ สมาชิกท่านใดที่ยื่นทำบัตรสมาชิกสุขภาพของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ติดต่อขอรับบัตรได้ที่สำนักงานคริสตจักรฯ  %%% 

แมคคอร์มิค โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมสัมมนาเรื่อง “รู้ทันมฤตยูร้าย..โรคหลอดเลือดหัวใจ” ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2009 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมตึกหลวงอนุสารสุนทร สำรองที่นั่งได้ที่แผนกการตลาด โทร.053-921777 ต่อ 1430, 1431, 1434  %%% 

อธิษฐาน หน่วยงานคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย, อวยพรประเทศไทย(เชียงใหม่) Rise up Thailand IHOP-KC ขอเชิญร่วมประชุมนมัสการและอธิษฐานวิงวอน ในงาน “IHOP-KC Holy Spirit Conference” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 – วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2009 เวลา 18.00-21.30 น. และประชุมสัมมนาผู้นำคริสเตียน ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม เวลา 13.30-17.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-404046, 089-7583537  %%%

ดาราฯ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ชั้นอนุบาล 1-3, ประถมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำหน่ายและยื่นใบสมัครวันที่ 10 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2009 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำหน่ายและยื่นใบสมัครวันที่ 4 – 15 มกราคม 2010 ชั้นอื่นๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องเลขานุการผู้อำนวยการ หรือโทร.053-241039, 244654, 300437-8 %%%

กำลังใจ โปรดเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และอธิษฐานเผื่อพี่น้องในพระคริสต์ที่เจ็บป่วย ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และที่โรงพยาบาลซึ่งคริสตจักรทราบดังนี้ โรงพยาบาลแมคคอร์มิคมี ศจ.สมนึก จาริเพ็ญ (ตึก M2 38) คุณสุภารัตน์ สืบสกุลพิพัฒน์ (ตึก HN3 389) คุณอำไพ ปอรอ (ตึก O3 320) คุณศศิธร ปู่เงิน (ตึก O3 312) คุณยอดรัก บุญเปี่ยมโชค (ตึก PA2 1236) Mr.Sai Aung Naing Htoo (ตึก HN2 234) คุณประไพศรี ชัยประสิทธิ์กุล (ตึก PA7 1708) คุณต๋งจื้อ แซ่จ้าว (ตึก PA6 1611) ด.ญ.ศิริกมล ดาวเรือง (ตึก PA6 1603) ด.ช.พรณภัทร พงษ์กลาง (ตึก PA4 1418) ด.ญ.พิชญ์สิณี ดวงคำ (ตึก PA4 1412) ด.ช.ศิริชัย ศิริพนาสกุล (ตึก PA5 1501) ด.ญ.หทัยชนก นาวานุภาพ (ตึก PA5 1506) ด.ช.พันธสัญญา รุ่งโรจน์สถาพร (ตึก PA5 1510) ด.ช.กันตินันท์ สารใจ (ตึก PA5 1502) ด.ช.วชิราวุธ เรือนเที่ยง (ตึก PA6 1602)

Read Full Post »

ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มานมัสการ และร่วมมหาสนิทด้วยกันในเช้าวันนี้ ซึ่งเป็นอาทิตย์มหาสนิทสากล และเป็นวันแรกของเทศกาลพระบิดา โปรดอยู่ร่วมการนมัสการ ศึกษาพระวจนะ และพันธกิจตลอดทั้งวันนี้…และขอต้อนรับ นายแพทย์จอห์น กุยเยอร์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ที่กลับมาเยี่ยมเยียนชาวแมคคอร์มิค และมาร่วมนมัสการพระเจ้ากับเราในรอบที่ 2 ขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรของพระองค์ %%%  

สามัคคีธรรม คณะกรรมการแผนกฉันทะภาระและสมาชิกสัมพันธ์ ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า ในบ่ายวันนี้เวลา 16.30 น. ณ ห้องจันทร์เป็งฯ อาคารพันธกิจ  %%%

ร่วมยินดี คริสตจักรฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณกาญจนา ใจเสาร์ดี ที่พระเจ้าประทานบุตรชาย ด.ช.กันต์วิชญ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา ขอพระเจ้าอวยพรหนูน้อยเติบโตขึ้นสู่ความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์ทุกวัน  %%% 

คริสเตียนศึกษา ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนรวีวารศึกษาทุกท่านร่วมนมัสการ

พระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 และพบปะครูรวีฯ ในเช้าวันนี้เวลา 10.45 น. ณ ห้องจันทร์ตา อาคารเอกสัมพันธ์  %%%

ไปแจกใบปลิว ในบ่ายวันนี้ เวลา 14.30 น. ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ไปร่วมแจกใบปลิว ประกาศข่าวดีและสำแดงความรักของพระเจ้าร่วมกัน พบกันที่ห้องจันทร์เป็งฯ อาคารพันธกิจ  หลังจากนั้นจะไปแจกใบปลิวที่ตลาดวโรรส

(กาดหลวง)  %%% 

ประชุม ขอเชิญประธานคณะมัคนายก และประธานแผนกต่างๆ ร่วมประชุมปรึกษาและรายงานพันธกิจ ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2009 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพันธกิจ  %%% 

อาลัยรัก ขอพระเจ้าทรงชูกำลังและเล้าโลมใจครอบครัวคุณทิวาพร ตังประเสริฐผล ในการล่วงหลับไปของท่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม ณ บ้านร่มหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  %%% 

ซ่อมแซมโบสถ์ ขอเชิญชวนสมาชิกคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ และผู้มีพันธะใจ รับสัญญาถวาย-ร่วมมอบถวายทรัพย์ และอธิษฐานเผื่อการซ่อมแซมพระวิหาร ที่กำลังทรุดโทรมตามกาลเวลา  %%%

บัตรสมาชิกสุขภาพ สมาชิกท่านใดที่ยื่นทำบัตรสมาชิกสุขภาพของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ติดต่อขอรับบัตรได้ที่สำนักงานคริสตจักรฯ  %%% 

สตรีภาค 1 คณะกรรมการสตรีคริสเตียน คริสตจักรภาคที่ 1 จะจัดการประชุมประจำปีคณะสตรีคริสเตียนจากคริสตจักรต่างๆ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2009 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องจันทร์เป็งฯ อาคารพันธกิจ  %%% 

แมคคอร์มิค โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรโรงพยาบาล จำนวน 267 ทุน โดยมีผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และกรรมการบริหารโรงพยาบาลให้เกียรติมอบทุน ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2009 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 95 ปี  %%% 

เสียงสันติ สื่อมวลชนเสียงสันติ ขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ 44 ปี และมอบถวายอาคารบันทึกเสียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2009 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารสื่อมวลชนเสียงสันติ  %%%

อบรมสัมมนา ชมรมผู้ปกครองคริสตจักรภาคที่ 1 ร่วมกับคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาเสริมสร้างชีวิตคริสตจักร” ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2009 เวลา 08.00-19.00 น. ณ คริสตจักรนานาชาติล้านนา พี่น้องท่านใดสนใจเข้าร่วมติดต่อได้ที่ ผป.วิสันต์ สุวรรณรัตน์ โทร.081-8855019  %%%

กำลังใจ โปรดเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และอธิษฐานเผื่อพี่น้องในพระคริสต์ที่เจ็บป่วย ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และที่โรงพยาบาลซึ่งคริสตจักรทราบดังนี้ โรงพยาบาลแมคคอร์มิคมี คุณนงลักษณ์ แสนคำ (ตึก HN3 384) คุณแสงอ่อน ศรีวรรณ (ตึก HN3 393) ศจ.บุญศรี กลิ่นหอม (ICU 02) คุณบูเดอะ มาเยอะ (ตึก M1 12) คุณอังคณารัตน์ สุวรรณา (ตึก O2 201) คุณนคเรศ ศรีคำ (ตึก O3 306) คุณณัฐวุฒิ สุทธิพันธุ์สิริ (ตึก PA6 1619) ด.ช.นรวิชญ์ หยกลักษณะไพร (ตึก O3 302) ด.ญ.แสงระวี สพอสนิท (ตึก PA4 1409) ด.ญ.พิมพ์มาดา ชัยบัตร์ (ตึก PA5 1519)  %%%

Read Full Post »

โมทนาพระคุณพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรา สมาชิกในครอบครัว และพี่น้องในคริสตจักร ตลอดสัปดาห์ที่ผ่าน เราจึงมาเพื่อถวายคำสรรเสริญ นมัสการ ฟังพระคำพระองค์ และสามัคคีธรรมร่วมกัน…และขอต้อนรับ ศจ.ภักดี  วัฒนะจันทรกุล ที่มาเทศนาในเช้าวันนี้ %%%  

สามัคคีธรรม ลูก หลาน เตี่ยก๊กเซ็ง แม่สุกันทา จำปามณี ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าและระลึกถึงบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ ในบ่ายวันนี้เวลา 16.30 น. ณ บ้าน ศจ.ภักดี วัฒนะจันทรกุล 30 ถ.หนองประทีป ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่  %%% 

คริสเตียนศึกษา วันอาทิตย์นี้ชั้นเรียนรวีวารศึกษา จะปิดภาคเรียนที่ 1 แล้ว และจะมีการจัดงานตะลันต์แฟร์ให้กับเด็กรวีวารศึกษาทุกชั้น…และขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนรวีวารศึกษาทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 และพบปะครูรวีฯ ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2009 %%%

เชิญชม ขอเชิญชม Mini Concert โดยคณะอนุชนคริสตจักรของเรา ซึ่งจะบรรเลงบทเพลงจากอัลบั้ม 140 ปี หลังการนมัสการพระเจ้ารอบ 2  %%%

กลุ่มอธิษฐานธารแก้ว เชิญพี่น้องทุกท่านร่วมศึกษาพระวจนะของพระเจ้า จากพระคัมภีร์ 1 เปโตร บทที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2009 เวลา 12.30 น. ณ ห้องพันธกิจ  %%% 

ไปแจกใบปลิว ในวันอาทิตย์หน้า ขอเชิญพี่น้องร่วมแจกใบปลิว ประกาศข่าวดีและสำแดงความรักของพระเจ้าร่วมกัน เวลา 14.30 น. พบกันที่ห้องจันทร์เป็งฯ อาคารพันธกิจ  %%%

ประชุม ขอเชิญประธานคณะมัคนายก และประธานแผนกต่างๆ ร่วมประชุมปรึกษาและรายงานพันธกิจ ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2009 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพันธกิจ  %%% 

ครบรอบ 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย จะมีการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี ในระหว่างวันจันทร์ที่ 28-วันพุธที่ 30 กันยายนนี้ ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และศิษยาภิบาลอาวุโสจะเป็นตัวแทนคริสตจักรฯ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ขอสมาชิกทุกท่านได้อธิษฐานเผื่อการเฉลิมฉลองครั้งนี้ด้วย  %%% 

ซ่อมแซมโบสถ์ ขอเชิญชวนสมาชิกคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ และผู้มีพันธะใจ รับสัญญาถวาย-ร่วมมอบถวายทรัพย์ และอธิษฐานเผื่อการซ่อมแซมพระวิหาร ที่กำลังทรุดโทรมตามกาลเวลา  %%%

บัตรสมาชิกสุขภาพ สมาชิกท่านใดที่ยื่นทำบัตรสมาชิกสุขภาพของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ติดต่อขอรับบัตรได้ที่สำนักงานคริสตจักรฯ  %%%

อาลัยรัก ขอพระเจ้าทรงชูกำลังและเล้าโลมใจ ภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้อง ของคุณเจริญ ปวงจักร์ทา ในการล่วงหลับไปท่าน เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2009 และมีพิธีฝังในวันเสาร์ที่ 26 ที่ผ่านมา  %%%

อบรมสัมมนา ชมรมผู้ปกครองคริสตจักรภาคที่ 1 ร่วมกับคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาเสริมสร้างชีวิตคริสตจักร” ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม  2009 เวลา 08.00-19.00 น. ณ คริสตจักรนานาชาติล้านนา พี่น้องท่านใดสนใจเข้าร่วมติดต่อได้ที่ ผป.วิสันต์ สุวรรณรัตน์ โทร.081-8855019  %%%

กำลังใจ โปรดเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และอธิษฐานเผื่อพี่น้องในพระคริสต์ที่เจ็บป่วย ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และที่โรงพยาบาลซึ่งคริสตจักรทราบดังนี้ โรงพยาบาลแมคคอร์มิคมี คุณศรี กาญจนานันท์ (M1 11) คุณบัวเขียว เซ็นนันท์ (ตึก M2 28) คุณสุรเดช นาวานุภาพ (ตึก O2 218) คุณศรีจม ปวงจักทา (ตึก O3 305) คุณมุ่ยเตียง ชัยพินิจ (ตึก PA2 1210) คุณจรัสพงศ์ กิตติคุณ (ตึก PA2 1243) คุณวงศ์นภา กัลชาญพิเศษ (ตึก PA7 1720) ด.ญ.อรุณพร เกียรติเลิศนภา (ตึก M2 38) ด.ญ.ไพลิน จิระโต (ตึก PA4 1405) ด.ญ.กัญญณัช พูลชัย (ตึก PA5 1506) ด.ช.รัตนากร ถาวรไพศาลกุล (ตึก PA5 1507) ด.ช.กรพล จันทรังษี (ตึก PA7 1710)  %%%

Read Full Post »

คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีต้อนรับผู้นำจาก Nagaland Baptist Church Council ประเทศอินเดีย, คณะกรรมการกีเดียนส์นานาชาติ(ค่ายเชียงใหม่), อาจารย์ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ ตลอดจนพี่น้องทุกท่าน ในการที่เราจะร่วมโมทนาขอบพระคุณสำหรับการดูแล การเลี้ยงดูเราตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา และทูลขอการทรงนำในการดีทุกทางจากพระผู้เป็นเจ้าตลอดสัปดาห์ใหม่ที่จะมาถึง…โปรดอยู่ร่วมกิจกรรม หนุนใจซึ่งกันและกันด้วยการทักทายและการอธิษฐานก่อนกลับคืนสู่ชีวิตประจำวัน ขอพระเจ้าอวยพระพร ทรงนำทุกท่านจนกว่าจะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันอาทิตย์หน้า %%%

สามัคคีธรรม ผู้ที่เกิดเดือนกันยายน และคณะกรรมการฉันทะภาระและสมาชิกสัมพันธ์ ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า ในบ่ายวันนี้เวลา 16.30 น. ณ ห้องจันทร์เป็งฯ อาคารพันธกิจ  %%% 

รับใช้ร่วมกัน ขอบคุณคณะผู้ปกครอง มัคนายก และกรรมการแผนกต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมปรึกษางานพันธกิจของคริสตจักร ขอพระเจ้าอวยพระพรและทรงนำในการรับใช้ร่วมกันต่อไป  %%% 

ซ่อมแซมโบสถ์ ขอเชิญชวนสมาชิกคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ และผู้มีพันธะใจร่วมมอบถวายทรัพย์ และอธิษฐานเผื่อการซ่อมแซมพระวิหาร ที่กำลังทรุดโทรมตามกาลเวลา  %%% 

อธิษฐานเพื่อผู้ยากไร้ มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ขอเชิญร่วมนมัสการ และอธิษฐานเผื่อผู้ยากไร้ และทนทุกข์กับปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายนนี้ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจันทร์เป็งฯ อาคารพันธกิจ  %%% 

ขอรับการถวาย สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยภาคกลาง จะเดินทางไปทำพันธกิจมิชชั่นร่วมกับสมาคมนักศึกษา คริสเตียนบังคลาเทศ (BSFB) ซึ่งทำพันธกิจกับคนโรคเรื้อน ผู้ไร้ที่อาศัย ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ฯลฯ ทางสมาคมมีความต้องการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หากพี่น้องท่านใดมีภาระใจในการถวาย กรุณาติดต่อที่ คศ.พิริยะ ประดิษฐสอน โทร.086-6150785  %%%

เชิญชม คริสตจักรภาษาญี่ปุ่นเชียงใหม่ ขอเชิญชมคอนเสิร์ต “บทเพลงแห่งพระคุณและความรัก” ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2009 เวลา 19.00 น. ณ คริสตจักรจีนฟ้าฮ่ามเชียงใหม่ (ไม่เก็บค่าเข้าชม เนื่องจากเป็นคอนเสิร์ตช่วยเหลือเด็กผู้ติดเชื้อ HIV จึงขอรับเป็นเงินช่วยเหลือแล้วแต่ความประสงค์ของท่าน) สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.086-9160330, 086-5863910  %%% 

ขอเชิญ โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ ขอเชิญพี่น้อง ชมและเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ในงาน “ตลาดนัด CDSC” ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2009 เวลา 10.00-14.00 น. ณ โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ บ้านบวกครกเหนือ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่  %%% 

งานรออยู่ หน่วยงานพัฒนาและบรรเทาทุกข์แห่งประเทศไทย ภายใต้สังกัดมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ร่วมงาน 1 อัตรา…โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัคร รปภ. จำนวน 1 อัตรา…โรงพยาบาลแมคคอร์มิค รับสมัครบุคลากรภายในประจำ ตำแหน่งผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ท่านใดสนใจ ดูรายละเอียดการรับสมัครงานทั้งสามแห่งได้ที่บอร์ดหน้าห้องภาวนาอธิษฐาน  %%%

กำลังใจ โปรดเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และอธิษฐานเผื่อพี่น้องในพระคริสต์ที่เจ็บป่วย ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และที่โรงพยาบาลซึ่งคริสตจักรทราบดังนี้ โรงพยาบาลแมคคอร์มิคมี คุณชลธิชา คงวุฒิกานน (ตึก HN3 394) ศจ.มงคล ศรีเรือง (ตึก M2 20) คุณยอดรัก บุญเปี่ยมโชค (ตึก PA2 36) คุณมุ่ยเตียง ชัยพินิจ (ตึก PA2 1209) คุณพรศรี อินต๊ะถา (ตึก PA6 1613) Giri Sabina Fabbian (ตึก M1 02) ด.ญ.หทัยชนก นาวานุภาพ (ตึก O2 202) ด.ญ.เจนจิรา จันตาพรม (ตึก PA2 1221) ด.ช.รัตนากร ถาวรไพศาลกุล (ตึก PA5 1501)  %%%

Read Full Post »

คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีต้อนรับอาจารย์ นักศึกษานานาชาติ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าและถวายเพลงในเช้าวันนี้ ตลอดจนพี่น้องทุกท่านในการที่เราจะร่วมโมทนาขอบพระคุณสำหรับการดูแล การเลี้ยงดูเราตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา และทูลขอการทรงนำในการดีทุกทางจากพระผู้เป็นเจ้าตลอดสัปดาห์ใหม่ที่จะมาถึง…โปรดอยู่ร่วมกิจกรรม หนุนใจซึ่งกันและกันด้วยการทักทายและการอธิษฐานก่อนกลับคืนสู่ชีวิตประจำวัน ขอพระเจ้าอวยพระพร ทรงนำทุกท่านจนกว่าจะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันอาทิตย์หน้า %%%  

สมาชิกใหม่ คริสตจักรฯ ขอต้อนรับสมาชิกสำรอง ที่บิดามารดาได้นำมารับบัพติสมาในเช้าวันนี้ คือ ด.ญ.ราเคิล วิล์เละมีน วัน ซทาเวเรน บุตรสาว ศจ.การ์เซเท็น-อ.ไอรีน วัน ซทาเวเรน ด.ช.กฤตภาส หมื่นแสน บุตรชาย คุณโอภาส-จิตทิวา หมื่นแสน ขอพระเจ้าอวยพรหนูน้อยให้เจริญเติบโตขึ้นสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ทุกวัน  %%%

ไปเยี่ยมเยียน เช้าวันนี้เวลา 09.00-14.00 น. เด็กรวีวารศึกษาชั้นโยชูวา โมเสส และทิโมธี ไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรพระพรชัย ขอพี่น้องทุกท่านอธิษฐานเผื่อในการเดินทาง และการร่วมสามัคคีธรรมกับเด็กรวีวารศึกษาคริสตจักรพระพรชัย  %%%

สามัคคีธรรม ครอบครัวคุณสวิง กัณฑะกาลังค์ ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า ในบ่ายวันนี้เวลา 16.30 น. ณ ร้านพยุงกิจ ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่  %%% 

พระคัมภีร์กับชีวิต ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมชั้นเรียนพระคัมภีร์กับชีวิต ซึ่งจะเริ่มต้นบทเรียนใหม่เรื่อง “การอธิษฐานจากพระคัมภีร์มัทธิว” ในเช้าวันนี้ เวลา 10.10-11.00 น. ที่ห้องจันทร์เป็งฯ อาคารพันธกิจ  %%%

ทุกสิ่งเป็นของกลาง ขอเชิญทุกท่านร่วมเลือกซื้อเสื้อผ้าและของใช้มือสองคุณภาพดี ในเช้าวันนี้ หลังการนมัสการพระเจ้ารอบแรกเป็นต้นไป ที่ชั้น 1 อาคารเอกสัมพันธ์ รายได้ทั้งหมดสมทบค่าเครื่องปรับอากาศห้องอนุชน %%% 

ซ่อมแซมโบสถ์ ขอเชิญชวนสมาชิกคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ และผู้มีพันธะใจร่วมมอบถวายทรัพย์ และอธิษฐานเผื่อการซ่อมแซมพระวิหาร ที่กำลังทรุดโทรมตามกาลเวลา  %%%

เชิญประชุม ขอเชิญคณะผู้ปกครอง มัคนายก และคณะกรรมการแผนกต่างๆ เข้าร่วมประชุมปรึกษา และศึกษาร่างแผนปฏิบัติพันธกิจของคริสตจักร ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2009 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องจันทร์เป็งฯ อาคารพันธกิจ  %%%

อาลัยรัก ขอพระเจ้าทรงชูกำลังและเล้าโลมใจ ผป.ประหยัด พงศ์อุดม และลูกหลานทุกคน ในการล่วงหลับไปของ ดร.แม้น พงศ์อุดม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน และมีพิธีฝังในวันพฤหัสบดีที่ 10 ที่ผ่านมา ดร.แม้น เคยเป็นผู้ช่วยศิษยาภิบาลคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ในปี ค.ศ.1971-1973  %%%

อธิษฐานเพื่อผู้ยากไร้ มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ขอเชิญร่วมนมัสการ และอธิษฐานเผื่อผู้ยากไร้ และทนทุกข์กับปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายนนี้ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจันทร์เป็งฯ อาคารพันธกิจ  %%% 

ขอรับการถวาย สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยภาคกลาง จะเดินทางไปทำพันธกิจมิชชั่นร่วมกับสมาคมนักศึกษา คริสเตียนบังคลาเทศ (BSFB) ซึ่งทำพันธกิจกับคนโรคเรื้อน ผู้ไร้ที่อาศัย ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ฯลฯ ทางสมาคมมีความต้องการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หากพี่น้องท่านใดมี

ภาระใจในการถวาย กรุณาติดต่อที่ คศ.พิริยะ ประดิษฐสอน โทร.086-6150785  %%% 

งานรออยู่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัคร รปภ. จำนวน 1 อัตรา…โรงพยาบาลแมคคอร์มิค รับสมัครบุคลากรภายในประจำ ตำแหน่งผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ดูรายละเอียดการรับสมัครงานได้ที่บอร์ดหน้าห้องภาวนาอธิษฐาน  %%%

กำลังใจ โปรดเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และอธิษฐานเผื่อพี่น้องในพระคริสต์ที่เจ็บป่วย ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และที่โรงพยาบาลซึ่งคริสตจักรทราบดังนี้ โรงพยาบาลแมคคอร์มิคมี คุณอุไร ปัณณวิชัย (ตึก PA2 1224) คุณชลธิชา คงวุฒิกานน (ตึก HN3 394) ศจ.มงคล ศรีเรือง (ตึก M2 20) คุณยอดรัก บุญเปี่ยมโชค (ตึก PA2 36) คุณมุ่ยเตียง ชัยพินิจ (ตึก PA2 1209) คุณพรศรี อินต๊ะถา (ตึก PA6 1613) Giri Sabina Fabbian (ตึก M1 02) ด.ญ.หทัยชนก นาวานุภาพ (ตึก O2 202) ด.ญ.เจนจิรา จันตาพรม (ตึก PA2 1221) ด.ช.รัตนากร ถาวรไพศาลกุล (ตึก PA5 1501)  %%%

Read Full Post »

ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มานมัสการพระเจ้าร่วมกันในเช้าวันนี้ ขอให้ทุกท่านได้รับพลังกาย ใจ จิตวิญญาณ จากการนมัสการและพระวจนะ เพื่อหนุนใจและชีวิตของท่านในตลอดสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ %%%  

สามัคคีธรรม คณะกรรมการแผนกฟูมฟักและพัฒนาบุคลากร ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าและมอบทุนการศึกษา ในบ่ายวันนี้เวลา 16.30 น. ณ ห้องจันทร์เป็งฯ อาคารพันธกิจ…และขอผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกท่านสวมชุดนักเรียน นักศึกษา มาพร้อมกันที่ห้องจันทร์เป็งฯ อาคารพันธกิจ เวลา 15.00 น.  %%% 

แสดงความยินดี คริสตจักรฯ ขอแสดงความยินดีร่วมกับ สพ.ญ.วิภารียา เพ็ชรนาจักร และ คุณพฤทธิธร อารีวัฒนากุล ที่ได้เข้าพิธีหมั้นเมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ณ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ และจะมีพิธีมงคลสมรสในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2009 ณ คริสตจักรมหาพรรังสิต จ.ปทุมธานี ขอพระเจ้าทรงสถิต ทรงนำครอบครัวที่จะจัดตั้งใหม่นี้ ให้เจริญขึ้นในพระคุณและความรักของพระองค์…และขอแสดงความยินดีร่วมกับ ผป.ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นกรรมการผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา  %%%

วันสุดท้าย สำหรับงานฟื้นฟูอนุชน Fireproof ที่จัดมาแล้วตั้งแต่วันที่ 4-5 กันยายน และบ่ายวันนี้ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวลา 13.00 น. ที่ห้องอนุชน ชั้น 2 อาคารเอกสัมพันธ์  %%% 

พระคัมภีร์กับชีวิต ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมชั้นเรียนพระคัมภีร์กับชีวิต ซึ่งจะเริ่มต้นบทเรียนใหม่เรื่อง “การอธิษฐานจากพระคัมภีร์มัทธิว” ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2009 เวลา 10.10-11.00 น. ที่ห้องจันทร์เป็งฯ อาคารพันธกิจ  %%% 

ทุกสิ่งเป็นของกลาง ขอเชิญทุกท่านร่วมเลือกซื้อเสื้อผ้าและของใช้มือสองคุณภาพดี ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2009 หลังการนมัสการพระเจ้ารอบแรกเป็นต้นไป ที่ชั้น 1 อาคารเอกสัมพันธ์ รายได้ทั้งหมดสมทบค่าเครื่องปรับอากาศห้องอนุชน   %%%

ดาราวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2009 โดยจัดกิจกรรม อาทิเช่น ขบวนพาเหรดโดยวงดุริยางค์ของโรงเรียน, การแข่งขันฟุตบอลสามัคคี 7 สถาบัน โดยคณะครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านเข้าร่วมเฉลิมฉลองด้วยกัน  %%%

ขอบพระคุณพระเจ้า คริสตจักรสุริยะชัยธรรม ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีเปิดอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์วีรชนแห่งความเชื่อ  น้อยสุริยะ-หนานชัย ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2009 เวลา 10.00 น. ณ คริสตจักรสุริยะชัยธรรม  %%% 

ขอรับการถวาย สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยภาคกลาง จะเดินทางไปทำพันธกิจมิชชั่นร่วมกับสมาคมนักศึกษา คริสเตียนบังคลาเทศ (BSFB) ซึ่งทำพันธกิจกับคนโรคเรื้อน ผู้ไร้ที่อาศัย ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ฯลฯ ทางสมาคมมีความต้องการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หากพี่น้องท่านใดมีภาระใจในการถวาย กรุณาติดต่อที่ คศ.พิริยะ ประดิษฐสอน โทร.086-6150785  %%% 

งานรออยู่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัคร รปภ. จำนวน 1 อัตรา…โรงพยาบาลแมคคอร์มิค รับสมัครบุคลากรภายในประจำ ตำแหน่งผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา…หน่วยงานพัฒนาและบรรเทาทุกข์แห่งประเทศไทย ภายใต้สังกัดมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ร่วมงาน 2 อัตรา ท่านใดสนใจ ดูรายละเอียดการรับสมัครงานทั้งสามแห่งได้ที่บอร์ดหน้าห้องภาวนาอธิษฐาน  %%% 

ฝ่าวิกฤตชีวิตมหัศจรรย์ คณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานฟื้นฟู “ฝ่าวิกฤต..ชีวิตมหัศจรรย์” วิทยากรโดย ศจ.ดร.มัทธิว คูรูวิลล่า ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10-วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2009 เวลา 19.00-21.00 น. ณ หอประชุมสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ, เวลา 08.30-12.00 น. สัมมนาผู้นำคริสเตียน ณ คริสตจักรไทยลานนา  %%%

กำลังใจ โปรดเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และอธิษฐานเผื่อพี่น้องในพระคริสต์ที่เจ็บป่วย ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และที่โรงพยาบาลซึ่งคริสตจักรทราบดังนี้ โรงพยาบาลแมคคอร์มิคมี ดร.แม้น พงศ์อุดม (ICU) คุณณิช แสงสว่างสัจกุล (ตึก O3 306) คุณอังคณารัตน์ สุวรรณา (ตึก O3 305) คุณบุญมี ก้าววิทยาคม (ตึก O3 313) คุณชลีศรี คามสิริสุข (ตึก PA2 1216) คุณสว่าง นันทนาการ (ตึก PA2 1246) คุณสายฝน หอมอ่อน (ตึก PA2 1214) Mr.Francis Edward (ตึก M2 30) ด.ญ.เนตรชนก ประวัง (ตึก PA4 1407) ด.ญ.ธัญสิตา ยศสุข (PA4 1418) ด.ญ.สิริยากร ป้อมแสนพล (ตึก PA5 1506)  %%%

Read Full Post »

Older Posts »